หน้าหลัก > ข่าว > การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น > การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-22 12:50:48

--------------------

แบบประเมินค่างานและเกณฑ์การตัดสินเพื่อกำหนดระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ NEW!!

--------------------