หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น งบ 66
กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับช ...
2023-02-01 15:34:34
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565
เอกสารประกอบการบรรยาย“ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อ ...
2022-07-13 08:28:31
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ssru 65
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565คณะครุศา ...
2022-08-23 07:08:02
อบรม ภาค ก.
2021-12-29 15:55:51
ข่าวย้อนหลัง