หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565
เอกสารประกอบการบรรยาย“ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อ ...
2022-07-13 08:28:31
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ssru 65
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565คณะครุศา ...
2022-08-23 07:08:02
ข่าวย้อนหลัง