หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น งบ 66
กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับช ...
2023-02-01 15:34:34
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ssru 65
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565คณะครุศา ...
2022-08-23 07:08:02
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdfเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 256 ...
2023-02-02 16:10:19
คู่มือจรรยาบรรณ
**คู่มือจรรยาบรรณ** ...
2021-11-05 16:27:27
ข่าวย้อนหลัง