หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

ประกาศฯ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประกาศฯ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ.pdf------------------------- ...
2021-09-22 15:10:37
รายงานโครงการจัดสัมมนาเตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
รายงานโครงการจัดสัมมนาเตรียมความพร้อม PDPA สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.pdf-------------- ...
2021-09-08 12:09:28
ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงคะแนนเลือกตั้ง 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมหมายเลขกรรมการสภาคณาจารย์ประจำ.pdf--------------------------ประกาศรายชื่อผ ...
2021-09-20 12:04:51
ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยประจำปีงบ 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 09 กรกฎาคม 2564
ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยประจำปีงบ 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 09 กรกฎาคม 2564เอกสารประกอบการประชุม------- ...
2021-07-09 14:07:56
ประกาศย้อนหลัง