หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การจัดการความรู้ KM
ประชุมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 พ.ย.2563 ...
2020-11-30 14:14:04
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdfเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 256 ...
2021-02-02 13:38:03
คู่มือจรรยาบรรณ
**คู่มือจรรยาบรรณ** ...
2020-12-16 11:10:41
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 และประจำปีงบ 2560
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 และประจำปีงบ 2560.pdf ...
2018-01-10 15:05:08
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 - 2564
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 - 2564.pdf ...
2018-01-10 15:05:41
ข่าวย้อนหลัง