หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ssru 65
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565คณะครุศา ...
2022-08-23 07:08:02
ประชุมมอบนโยบายบุคลากร 2/2565
“แผนงาน ประกันคุณภาพ และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา   ...
2022-07-13 08:03:45
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdfเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 256 ...
2021-02-02 13:38:03
คู่มือจรรยาบรรณ
**คู่มือจรรยาบรรณ** ...
2021-11-05 16:27:27
ข่าวย้อนหลัง