หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566"
กองบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับช ...
2023-02-01 15:35:28
ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
เอกสารประกอบการประชุม"เพิ่มสมรรถนะใหม่ ปรับตัวชี้วัดเพื่อตอบโจทย์ในการพลิกโฉมมหาวิยาลัย" โ ...
2022-11-11 09:15:05
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี.pdf--------------------------- ...
2022-10-10 14:59:57
ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง ประกันชีวิตกลุ่ม
ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง ประกันชีวิตกลุ่ม.pdfHospital Clinic Provider Network_Cashless_As of Jan ...
2022-10-07 15:52:39
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ .pdfรายชื่ ...
2022-09-18 06:28:45
ประกาศย้อนหลัง