หน้าหลัก > ข่าว > ทั่วไป > โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับกลางเพื่อนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ วันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับกลางเพื่อนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ วันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-14 11:50:47

Download กำหนดการ.pdf

Download คำสั่งเดินทางไปราชการ.pdf

Download ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับวิถีแห่งสวนสุนันทา - รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย.pptx

Download การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ - รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์.pptx

Download การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร

Download การวางแผน บริหารจัดการงบประมาณ และประกันคุณภาพ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ Witthaya Mekhum.pptx

-----------------------------------