หน้าหลัก > ข่าว > การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับการเสนอขอเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำ ...
2024-01-22 12:50:48
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นปะเภทผู้บริหาร
ขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง คุณสม ...
2023-12-01 09:58:47
ข่าวย้อนหลัง