หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม&ประชุม
โครงการอบรม&ประชุม

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2565
เอกสารประกอบการบรรยาย“ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อ ...
2022-07-13 08:28:31
กองบริหารงานบุคคลจัดสอบวัดความรู้ ตั้งแต่วันนี้ - 23 ก.ค. 64
กองบริหารงานบุคคลจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหา ...
2021-07-29 10:25:53
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
กรอกใบสมัคร https://forms.gle/taftpbwkW68pMstz6 ...
2020-01-28 15:25:33
ข่าวย้อนหลัง