หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัคร อาจารย์รวม ๖ อัตรา (สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ๑ อัตรา | อาจารย์สาขาวิชาถาปัตยกรรมภายใน ๕ อัตรา) ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๖ ต.ค. ๖๓ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัคร อาจารย์รวม ๖ อัตรา (สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ๑ อัตรา | อาจารย์สาขาวิชาถาปัตยกรรมภายใน ๕ อัตรา) ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๖ ต.ค. ๖๓ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-25 12:36:01

ประกาศรับสมัคร อาจารย์รวม ๖ อัตรา (สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ๑ อัตรา | อาจารย์สาขาวิชาถาปัตยกรรมภายใน ๕ อัตรา) ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๖ ต.ค. ๖๓ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์.pdf

---------------------------------