หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดกองคลัง // เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ก.ย.65
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดกองคลัง // เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ก.ย.65

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-25 14:37:36

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดกองคลัง // เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ก.ย.65.pdf

------------------------------------