หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-01-25 13:20:47

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1 อัตรา  สังกัดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์.pdf

----------------------