หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ก.ย. - ๒๐ ต.ค. ๖๓ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ก.ย. - ๒๐ ต.ค. ๖๓ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-22 17:25:57

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ก.ย. - ๒๐ ต.ค. ๖๓ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย.pdf

---------------------------------------------