หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน > กำหนดการสอบและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๓
กำหนดการสอบและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๓

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-05-21 13:20:26

Download กำหนดการสอบและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ .pdf

-----------------------------

ประกาศฉบับเดิม

Download ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.pdf

Download บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สายวิชาการ 2-2563.pdf

Download บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สายสนับสนุนวิชาการ 2-2563.pdf

-----------------------------