หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) และลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ รวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. - 18 มี.ค. 67
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) และลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ รวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. - 18 มี.ค. 67

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-03-14 11:02:13

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) และลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ รวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. - 18 มี.ค. 67.pdf

เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf

---------------------------------