หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ขยายเวลาประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. - 15 พ.ย.65 สังกัดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
ขยายเวลาประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. - 15 พ.ย.65 สังกัดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-19 15:57:13

ประกาศขยายเวลารับสมัคร.pdf

ประกาศรับสมัคร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม  2  อัตรา  ตั้งแต่วันที่  27 ก.ย. - 19 ต.ค.65  สังกัดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม.pdf

--------------------