หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศผลสอบ > ประกาศผลการรับสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต (E-sport) 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประกาศผลการรับสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต (E-sport) 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-11 16:09:03

ประกาศผลการรับสมัคร  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต (E-sport)  1  อัตรา  สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.pdf

----------------------------