หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 15 พ.ย.65 สังกัดกองกลาง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 15 พ.ย.65 สังกัดกองกลาง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-18 16:58:16

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่  26 ต.ค. - 15 พ.ย.65  สังกัดกองกลาง.pdf

-------------------------------