หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัคร อาจารย์รวม ๗ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ก.ย. - ๑๔ ต.ค.๖๓ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ๕ อัตรา | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการค้า แขนงวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่ ๒ อัตรา) สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประกาศรับสมัคร อาจารย์รวม ๗ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ก.ย. - ๑๔ ต.ค.๖๓ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ๕ อัตรา | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการค้า แขนงวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่ ๒ อัตรา) สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-16 11:01:34