หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 16 ก.พ. 66 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 16 ก.พ. 66 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-13 14:58:13

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  1  อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 16 ก.พ. 66 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.pdf

-----------------------