หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศผลสอบ > ประกาศผลสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศผลสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-18 10:37:26