หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน > กำหนดวันสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
กำหนดวันสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-10 09:16:40

กำหนดวันสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง.pdf

-------------------------

กำหนดการเดิม

https://personnel.ssru.ac.th/th/announcement/view/newsjob0209652001

------------------------