หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศผลสอบ > ประกาศผลการสอบแข่งขันสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ประกาศผลการสอบแข่งขันสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-02-14 10:33:07

ประกาศผลการสอบแข่งขันสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์.pdf

------------------------------