หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๙ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๓ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๙ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๓ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-09 09:55:23

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๙ ต.ค. - ๒ พ.ย.๖๓ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.pdf

------------------------------------------------------------