หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดสำนักบริการวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดสำนักบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-03 12:01:02