หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > ประชุมกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/64 วันที่ 14 ธ.ค.64
ประชุมกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/64 วันที่ 14 ธ.ค.64

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-14 18:05:57


       ในวันที่ 14 ธ.ค.64 กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมกอง ครั้งที่ 1/64 เวลา 10.00 - 12.00 น.  โดยนางสาวบุศรา  ศรีกระหนก ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุม เพื่อทบทวนโครงสร้างการบริหาร ภาระงานและกรอบอัตรากำลังของกองบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมบรรณาศรม อาคาร 32 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี