หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > ขอเชิญชวนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการสัมมนาการขอตําแหน่งทางวิชาการประจำปี 2564 หัวข้อ "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563" ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 8.30 - 12:00 น. (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ขอเชิญชวนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการสัมมนาการขอตําแหน่งทางวิชาการประจำปี 2564 หัวข้อ "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563" ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 8.30 - 12:00 น. (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-09 15:08:38

ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เข้าร่วมโครงการสัมมนาการขอตําแหน่งทางวิชาการประจำปี 2564 หัวข้อ
"การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563"  
ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 8.30 - 12:00 น.  
(ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
link สมัครเข้าร่วม
https://forms.office.com/r/55zhmLAUze