หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป > กองบริหารงานบุคคลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
กองบริหารงานบุคคลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-03 09:46:50

       


ในวันนี้ 3 ธ.ค.64 เวลตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป กองบริหารงานบุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานอธิการบดี