หน้าหลัก > ประกาศ > ทั่วไป
ทั่วไป

ประกาศรับสมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรรมการจากผู้แทนสมาชิก จำนวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2564
************ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.xlsx************Downloadปร ...
2021-02-15 09:35:38
คำอธิบายแบบประเมิน
06. คำอธิบาย สายวิชาการ บังคับ - พย 63.pdf07. คำอธิบาย สายวิชาการ ด้านการสอน - พย 63.pdf08. คำอธิบาย ...
2021-01-29 13:13:15
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 ...
2021-01-28 10:33:08
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ | รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์.pdfรายชื่อผู้มีสิทธิล ...
2021-01-22 12:48:52
ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" มหาวิทยาลัยราชภ ...
2021-01-15 14:13:03
ประกาศย้อนหลัง