หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 ก.พ.67 สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้.pdf
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 ก.พ.67 สังกัดส ...
2024-02-07 09:10:42
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 ม.ค. 67 สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 ม.ค. 67 ...
2024-01-16 14:40:01
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 12 ม.ค. 67 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 12 ม.ค. 67 สังกั ...
2024-01-08 15:53:59
ประกาศย้อนหลัง