หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) รวม 7 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) รวม 7 อัตรา.pd ...
2023-01-06 09:45:41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน   พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา  สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิกา ...
2023-01-05 09:28:44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา  สังกัดคณะครุศาสตร์.p ...
2022-12-27 15:35:56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน  พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา  สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการ ...
2022-12-27 15:17:16
ประกาศย้อนหลัง