หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศรับสมัคร > ประกาศขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ก.ค. - ๙ ก.ย.๖๓ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ก.ค. - ๙ ก.ย.๖๓ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-17 10:02:22

Download ประกาศขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ก.ค. - ๙ ก.ย.๖๓ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf

------------------------------------

ประกาศรับสมัครฉบับเดิม

https://personnel.ssru.ac.th/announcement/view/newsjob1607631001?fbclid=IwAR1-TKovVz9rDnKbIeoP_CTVj3QuUB3CEfsgsOPRHF7vvGpp2HhL9r221LI

------------------------------------