หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผลสอบ > ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 1/2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-22 15:26:27

ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ.pdf

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

----------------------