หน้าหลัก > ข่าว > ทั่วไป > ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ด้านสารบรรณ การเงินและพัสดุ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2564 เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ด้านสารบรรณ การเงินและพัสดุ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2564 เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 09:50:42

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ด้านสารบรรณ การเงินและพัสดุ 1/64.pdf

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/64.pdf

------------------------

ประกาศนียบัตรทางกองบริหารงานบุคคลจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านเป็นรายบุคคลผ่านทางอีเมลมหาวิทยาลัย

หากไม่ได้รับสามารถติดต่อได้ที่ คุณจารณา 02 1260 1259

------------------------

----------------------------------------------