หน้าหลัก > ข่าว > ทั่วไป > โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-29 13:49:00

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ๒๙ – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.pdf

----------------------------------

เอกสารประกอบการบรรยาย


นโยบาย ทิศทางในการขับเคลื่อน “สวนสุนันทา”  สู่ความเป็นเลิศในสถานการณ์ปัจจุบัน : โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์.pdf

นโยบาย ทิศทางในการขับเคลื่อน “สวนสุนันทา” สู่ความเป็นเลิศในสถานการณ์ปัจจุบัน : โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์.pptยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางสู่ความสำเร็จขององค์กร : โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำการปรับตัว ปรับงาน  เพื่อ....เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน : โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  โสมณวัตร----------------------------------

แบบสอบถามประเมินโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฎิบัติในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี