หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม&ประชุม > กองบริหารงานบุคคลจัดสอบวัดความรู้ ตั้งแต่วันนี้ - 23 ก.ค. 64
กองบริหารงานบุคคลจัดสอบวัดความรู้ ตั้งแต่วันนี้ - 23 ก.ค. 64

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-29 10:25:53

กองบริหารงานบุคคลจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 23 กรกฎาคม 2564 (ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 30 ก.ค.64)

----------------------------
ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ (สอบในวันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 09.00 – 12.00 น.)
https://forms.gle/KvL6EmjHtkaTAZMp8
----------------------------
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สอบในวันที่ 26 ส.ค.64 เวลา 09.00 – 12.00 น.)
https://forms.gle/t3KXN9qQicUgS6bZ9

------------------------------------------------------------