หน้าหลัก > ข่าว > การขอตำแหน่งทางวิชาการ > การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-01-10 15:02:41

Download ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560.pdf