หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กองบริหารงานบุคคลจัดสอบวัดความรู้ ตั้งแต่วันนี้ - 23 ก.ค. 64
กองบริหารงานบุคคลจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหา ...
2021-07-29 10:25:53
แนวปฏิบัติในการเสนอร่างบันทึกความเข้าใจ
--------------MOU (ไทย).pdfMOU (ภาษาอังกฤษ).pdf-------------------------------MOA (ไทย).pdfMOA (ภาษา ...
2023-07-12 16:08:29
รวมบัญชี ภาค ก. สวนสุนันทา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยรา ...
2023-04-26 14:35:02
ข่าวย้อนหลัง