หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๔
ระเบียนวาระประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ ...
2021-10-29 14:13:22
กองบริหารงานบุคคลจัดสอบวัดความรู้ ตั้งแต่วันนี้ - 23 ก.ค. 64
กองบริหารงานบุคคลจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหา ...
2021-07-29 10:25:53
แนวปฏิบัติในการเสนอร่างบันทึกความเข้าใจ
แนวปฏิบัติในการเสนอร่างบันทึกความเข้าใจ.pdf--------------MOU (ไทย).pdfMOU (ภาษาอังกฤษ).pdf---------- ...
2021-03-22 10:01:53
การจัดการความรู้ KM
ประชุมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 พ.ย.2563 ...
2021-12-02 12:56:00
รวมบัญชี ภาค ก. สวนสุนันทา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ประกาศผลผู้ผ่านการสอบการแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยรา ...
2021-12-29 15:43:13
ข่าวย้อนหลัง