Home > Announcement > Job Advertisement > ขยายประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ๔ อัตรา (นักสุขศึกษา ๓ อัตรา / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ อัตรา) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พ.ค. - ๑๑ มิ.ย. ๖๓ สังกัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม
ขยายประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ๔ อัตรา (นักสุขศึกษา ๓ อัตรา / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ อัตรา) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พ.ค. - ๑๑ มิ.ย. ๖๓ สังกัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-05-27 13:55:40

Download ขยายประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ๔ อัตรา (นักสุขศึกษา ๓ อัตรา / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ อัตรา) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พ.ค. - ๑๑ มิ.ย. ๖๓ สังกัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม.pdf

-------------------------------------------

ประกาศฉบับเดิม

Download ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ๔ อัตรา (นักสุขศึกษา ๓ อัตรา / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ อัตรา) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มี.ค. - ๘ เม.ย. ๖๓ สังกัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม.pdf

-------------------------------------------