Home > Announcement > Job Advertisement > ขยายประกาศรับสมัคร "อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์" ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พ.ค. - ๙ มิ.ย. ๖๓ สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ขยายประกาศรับสมัคร "อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์" ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พ.ค. - ๙ มิ.ย. ๖๓ สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-05-27 11:30:01

Download ขยายประกาศรับสมัคร "อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์" ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พ.ค. - ๙ มิ.ย. ๖๓ สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี.pdf

------------------------------

ประกาศฉบับเดิม

Download ประกาศรับสมัคร "อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์" ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๒๗ มี.ค. ๖๓ สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี.pdf

------------------------------