Home > Announcement > Job Advertisement > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ ต.ค. ๖๓ สังกัดกองบริการการศึกษา
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ ต.ค. ๖๓ สังกัดกองบริการการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-23 10:16:19

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ ต.ค. ๖๓ สังกัดกองบริการการศึกษา.pdf

----------------------------------