Home > Announcement > Job Advertisement > ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ๔ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ก.ย. - ๑๕ ต.ค.๖๓ (อ.ด้านดนตรีไทย (เครื่องสายไทย) | อ.ด้านดนตรีสากล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | นักวิชาการศึกษา )
ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย รวม ๔ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ก.ย. - ๑๕ ต.ค.๖๓ (อ.ด้านดนตรีไทย (เครื่องสายไทย) | อ.ด้านดนตรีสากล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | นักวิชาการศึกษา )

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-22 10:46:09

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๔ อัตรา.pdf

------------------------------------------