Home > Announcement > List of contestants > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) และลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ รวม 6 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) และลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ รวม 6 อัตรา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-03-21 13:36:02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) และลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ รวม 6 อัตรา .pdf

--------------------