Home > Announcement > results > ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-25 14:50:03

ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf

เอกสารแนบท้ายประกาศ : รายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขัน.pdf 

----------------------