Home > Announcement > List of contestants > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งนักสุขศึกษา ๓ อัตรา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ อัตรา สังกัด ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งนักสุขศึกษา ๓ อัตรา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ อัตรา สังกัด ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-06-15 15:28:25

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งนักสุขศึกษา ๓ อัตรา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ อัตรา สังกัด ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ.pdf

----------------------------------------