Home > Announcement > List of contestants > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-06-12 09:39:46

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี.pdf

-------------------------------------------