Home > Announcement > Job Advertisement > ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 เม.ย. 67 สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 เม.ย. 67 สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-04-10 14:08:27

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 เม.ย. 67 สังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม.pdf

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน).pdf

----------------------