Home > Announcement > List of contestants > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง "นิติกร" ๑ อัตรา สังกัดกองบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง "นิติกร" ๑ อัตรา สังกัดกองบริหารงานบุคคล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-06-09 13:46:21

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง "นิติกร" ๑ อัตรา สังกัดกองบริหารงานบุคคล.pdf

------------------------------------------------