Home > Announcement > Job Advertisement > ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มี.ค. 67 สังกัดสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มี.ค. 67 สังกัดสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-03-08 09:29:59

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มี.ค. 67 สังกัดสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์.pdf

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน).pdf

------------------------