Home > Announcement > List of contestants > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-03 09:48:13